My sme budúcnosť: Futbalová akadémia 1 FC Tatran Prešov

1.8.2013 podpísala spoločnosť 4 SPORT s.r.o. Mandátnu zmluvu s 1. FC Tatran Prešov a.s. , predmetom ktorej je vzájomná spolupráca pri zabezpečení výchovy a fungovania mládeže a juniorov 1. FC Tatran v rámci Futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov (FA).
Od tohto dátumu prevzala na seba spoločnosť 4 SPORT s.r.o. zodpovednosť za komplexné riadenie všetkých mládežníckych družstiev, vrátane juniorky, ako aj kompetencie v oblasti licenčného systému Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM).

Cieľom spoločnosti 4 SPORT s.r.o. v rámci Futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov je zabezpečenie kvalitného procesu výchovy hráčov na úrovni mládežníckej základne a v juniorke pre 1. FC Tatran Prešov, zabezpečenie všetkých potrebných riadiacich procesov v rámci FA a na základe licencie ÚTM vydanej SFZ, zabezpečenie kvalitného personálneho obsadenia s príslušným vzdelaním, zabezpečenie materiálno technickej základne, všetkých finančných procesov, vzdelania, vlastníckych práv 1. FC Tatran Prešov k hráčom, zmluvných podmienok fungovania hráčov, Sponzoringu a reklamy, zdravotnej starostlivosti, systému ISSF vo všetkých mládežníckych kategóriách a v juniorke klubu 1. FC Tatran Prešov.

Spravodajský a výsledkový servis jednotlivých kategórií Futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov nájdete na www.1fctatran.sk.