Reakcia na obvinenie pani primátorkou, že pán Remeta klame o prenájme časti hlavného ihriska

Na 13.zasadnutí MZ mesta Prešov 24.júna 2020 zaznelo niekoľko zavádzajúcich a nepravdivých informácií. Jednu z nich posunula na verejnosť aj pani primátorka.

Pani primátorka tvrdila, že Zmluva na prenájom časti hlavného ihriska medzi spoločnosťami FTA a 1.FC Tatran Prešov bola podpísaná na dobu neurčitú a majiteľ klame, ak tvrdí, že by klub nemal platnú zmluvu na novú sezónu. Nemá ju údajne preto, lebo ju sám vypovedal. Nie je to pravda, deklarujeme to Zmluvou o podnájme, ktorá je zverejnená aj na webstránke https://www.tatran-arena.sk. Keďže spomínaná zmluva mala obmedzenú platnosť len do 30.6.2020, po rozhodnutí o ukončení súťaží z dôvodu pandémie, sme ju vypovedali. Nájom v čase, keď sme ihrisko nemohli používať, by len navyšoval naše náklady, bez akéhokoľvek úžitku. S údržbou ihriska sme naďalej pokračovali vo vlastnej réžii, aj keď sme ho neužívali.

tu kliknite na zmluvu

Zdieľaj
vip porn xxx porn fucking like rabbits