Stanovisko SFZ k situácii v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku

Odkladajú sa zápasy, ruší sa tréningový proces

Slovenský futbalový zväz prijal zásadné rozhodnutia v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu (COVID-19) počas podujatí. Zápasy plánované na dni 13. – 22. marca 2020 odkladá na neurčito a ruší tréningový proces v Útvaroch talentovanej mládeže, akadémiách a mládežníckych subjektoch, do konca 11. týždňa.

Zverejňujeme celé stanovisko SFZ:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, už prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami. Zápasy súťaží, riadených SFZ – I. liga starší a mladší dorast (U19, U17, U16), II. liga, skupiny západ a východ (U19, U17), I. liga starší a mladší žiaci, skupiny východ, stred, západ (U15, U14, U13, U12) -plánované  od 13. až do. 22. marca 2020 odkladá na neurčito. SFZ zároveň odporúča regionálnym futbalovým zväzom zvážiť rovnaký krok v súťažiach nimi riadenými.

SFZ, ako najvyšší stupeň v štruktúre slovenského futbalu, odporúča všetkým svojim podriadeným zložkám, spadajúcim pod jeho riadenie, aby si aktéri zápasov futbalových súťaží, ktoré sa budú hrať v nasledujúcom období (stretnutia II. ligy), nepodávali ruky, obmedzili interakciu pri oslave či prejave radosti, vrátane kontaktu s divákmi a fanúšikmi, maximálne obmedzili cestovanie tímov, vrátane mládežníckych, do krajín, kde je vírus COVID-19 rozšírený, zároveň zabezpečili, aby každý z hráčov používal vlastnú plastovú fľašu a rešpektovali hygienické opatrenia, zostavené manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ MUDr. Pavlom Malovičom.

Zároveň vyzývame organizátorov všetkých zápasov, aby rešpektovali stanovisko hygienikov v jednotlivých regiónoch pri rozhodnutí, či odohrať stretnutia s divákmi alebo bez divákov.

SFZ ruší tréningový proces v Útvaroch talentovanej mládeže, akadémiách a mládežníckych subjektoch, ktorých fungovanie priamo ovplyvňuje, do konca 11. týždňa. Pre ostatné kluby v regiónoch, kde sa vírus COVID-19 potvrdil, odporúča zvážiť tréningový proces v mládežníckych kategóriách. SFZ zároveň vyzýva všetkých mladých futbalistov, aby sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.

O vycestovaní reprezentačných výberov mužov i žien do 17 resp. 19 rokov na druhú fázu kvalifikácie ME, tzv. Elite Round, naplánovanú na poslednú dekádu marca, rozhodne výkonný výbor SFZ.

SFZ bude plne rešpektovať rozhodnutie hlavného hygienika SR, resp. ním určených kompetentných zložiek, v súvislosti s prítomnosťou divákov na barážovom zápase ME 2020 Slovensko – Írsko, ktoré sa bude hrať 26. marca 2020 v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne.
Pokiaľ by došlo k zásadnému pokynu odohrať toto stretnutie bez prítomnosti divákov, SFZ garantuje vrátenie všetkých finančných prostriedkov, vynaložených pri zakúpení vstupeniek.

SFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla a sociálnych sietí.

Zdieľaj
vip porn xxx porn fucking like rabbits